Lovasfelszerelés, lószerszám, lovas ruházat, webáruház

Kategóriák
LónakLovasnakÁpolás, LótartásTakarmányozásVillanypásztorSzakágAjándékPályaProblémák szerintSzettekLegújabb termékekOutlet, akciós termékekHorseCoinKutya, Macska

ELÁLLÁS JOGA

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a fogyasztó 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat vásárlási szándékától.
A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ I. Fejezet 2. § a)
„fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje”

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Letölthető elállási nyilatkozat

A fogyasztó a termék átvételétől számított 14 napon (naptári nap) belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.
Az átvétel napját a vásárlónak kell tudni igazolni. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, a számla kiállítását követő 3. munkanapot követő 14. napig van erre lehetősége.
Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a vállalkozásnak a Nagy Lovas Kft. 1101-Budapest, Kőbányai út 41/c. címre.

Elállásra vonatkozó igényét a fogyasztó e-mailben, telefonon, vagy személyesen jelentheti be  (Nagy Lovas Kft.  T:06-1-433-42-66, 06-70-333-2287, info@nagylovas.hu ).

Személyes ügyintézés esetén kérjük hozza magával kinyomtatott elektronikus számláját, mert ez alapján tudjuk megrendelését azonosítani.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy mind az elállási jogával élve vagy termék csere esetén olyan szállító szolgáltatásait vegye igénybe amely a cégünk nyitva tartása alatt házhoz szállítva teljesíti a csomagküldést. Amennyiben a házhozszállítás nem tud megvalósulni, emiatt a csomagot személyesen kell átvenni a futárszolgálat vagy Posta telephelyén úgy a csomag értékétől és méretétől függően minimum bruttó 2000Ft felvételi díj számít fel cégünk a fogyasztó részére. A portósan (utánvéttel) visszaküldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Amennyiben a Fogyasztó használt vagy sérült állapotban juttatja vissza határidőn belül a terméket, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a Fogyasztó a vállalkozás felé. Ebben az esetben vállalkozásunk értékcsökkenten, a termék árának maximum 50%-ig vásárolja vissza a terméket a fogyasztótól, de minden esetben egyedi elbírálás alapján.

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget, - kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a vállalkozás által felkínált, legolcsóbb (személyes átvétel) szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott - a fogyasztó bankszámlájára átutalja.

Visszatartás joga: A vállalkozás mindaddig jogosult visszatartani az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. 

 A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)17 - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.


Kapcsolat
Nagy Lovas Kft
Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 41/c
E-mail:
Tel: 06-70-333-2283
Vevőszolgálat
Hétfő: Szünnap (Az állatpatika nyitva van)
K-P: 10-18h
Szombaton: 9-13h
Vasárnap: Szünnap
E-mail:
Tel: 06-70-333-2287