Lovasfelszerelés, lószerszám, lovas ruházat, webáruház

Kategóriák
LónakLovasnakÁpolás, LótartásTakarmányozásVillanypásztorSzakágAjándékPályaProblémák szerintSzettekLegújabb termékekOutlet, akciós termékekHorseCoinKutya, Macska

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Nagy Lovas Kft (továbbiakban: Adatkezelő) a www.nagylovas.hu webshopjában online értékesítési tevékenységével kapcsolatosan kezeli a regisztrált felhasználó és terméket rendelt felhasználó (továbbiakban: Érintett) személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.  Valamint a Hírlevél szolgáltatásra önkéntesen feliratkozottak e-mail címe.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Érintettek a webáruházban kezelt személyes adatait.

Értelmező rendelkezések

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Nagy Lovas Korlátolt Felelősségű társaság
Székhely: 1174-Budapest, Lilaakác utca 25.
Adószám: 24306111-2-42
Cégjegyzék szám: Cg.01-09-171071
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-133660/2017.

Telefonszám: 06-1-433-4266 , 06-70-333-2283 
E-mail: info@nagylovas.hu 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) az Érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Érintett kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált valamint terméket rendelt felhasználók köre illetve a Hírlevél szolgáltatásra önkéntesen feliratkozottak köre.

A kezelt adatok köre: az Érintettek a megrendelésének teljesítéséhez szükséges adatok: név, számlázási és szállítási cím, telefon, e-mail cím. A Hírlevél szolgáltatásra önkéntesen feliratkozottak e-mail címe.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás valamint hírlevél küldés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- Nagy Lovas Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi munkatársai
- A futárszolgálatok munkatársai:
• MPL Futárszolgálat (Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Telefonszám: 06-1-333-7777, E-mail cím: customer.service@posta.hu)
• GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. Telefonszám:  (+36 29) 886 700)
• Fáma First Kft. (2220 Vecsés, Almáskert út 0174/117 hrsz.) 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli az Érintett által megadott adatokat, amíg az Érintett az adatok törlését kifejezetten nem kéri.

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Érintett a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Az Érintett a megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Az Érintett személy tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során az Adatkezelő rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez az Érintett kifejezetten hozzájárul.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A honlap böngészése során a Felhasználó személynek lehetősége van e-mail hírlevelet kérni.

A Felhasználó az önkéntesen megadott e-mail címére az Adatkezelő hírlevelet küld. Amennyiben a Felhasználó nem kíván több hírlevelet kapni az Adatkezelőtől, úgy a hírlevélben lehetősége van a szolgáltatásról leiratkozni.

A Felhasználó személynek lehetősége van arra, hogy bármely általa kiválasztott termékről - saját nevében és e-mail címével - értesítést küldjön harmadik személynek. A rendszer az így értesített harmadik személy adatait és a levelet nem rögzíti.

Tájékoztatjuk, hogy a Gyermekek Személyes Adatvédelme fontos számunkra, így az európai rendeleteknek eleget téve gyakoroljuk azt. A szülői hozzájárulás megszerzése a vásárlás előtt, a meghatározott életkor (13–16 év) eléréséig kötelező. 

Így minden olyan leadott rendelést, amely kiskorú által kerül megrendelésre, automatikusan előzetes szülő által is jóváhagyott vásárlásnak tekintjük. *További kérdések esetén* Kapcsolat oldal linkjét/email & telefon elérhetőséget beilleszteni ide
 


Kapcsolat
Nagy Lovas Kft
Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 41/c
E-mail:
Tel: 06-70-333-2283
Vevőszolgálat
Hétfő: Szünnap (Az állatpatika nyitva van)
K-P: 10-18h
Szombaton: 9-13h
Vasárnap: Szünnap
E-mail:
Tel: 06-70-333-2287